کشکول عشق

مشتاق یار
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢۱
 

 

ای دوســــت در این گذار ایام              بی تو نه شـــــبم نه روز آرام
مخمور شراب وصلم از عشق              مشتاق تو هر طرف نهم گام
لب تشــــــنه بسوزم از فراقت             دشــــوار مکن گرفتن جــــام
بگشای رهی بسوی خود باز               جامی بده پختــه آیم از خام
بر مرغ شکســــته بال رحمی             چنـــــدم بکشی تو بام بر بام
از قند لبت خوشست شهدی             با بوســـه نهی به تلخی کام
بس کن ز جفا ، وفا به جای آر            ای دلبـــــر ناز ســــیم انـــدام
بردی به گــــــــرو دل غــــلامت            گسترده تو بر رهم دو صد دام
عیاربه هرچه هست راضیست            ببریده ز غیر و خویش و ارحام