کشکول عشق

السلام
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٥
 

بر خدای مهربان و حی داور، السلام          انبیا و اولیا ز اول به آخر، السلام

آن که شیرم دادونانم دادوگردیده ولی       تلخی مارا زدود وبوده مادر ، السلام

بر همه یاران همدل،همدم و آموزگار         آن که حال ما زاو گردیده بهتر،السلام

جملگی مخلوق را از کهترین ومهترین       آب وباد وخاک وآتشها و اختر ،السلام

بر شهیدان سرافراز وهمه مستان دهر      باده نوشان بهشت وجام کوثر،السلام

الغرض باشد امید این غلام خاکسار         بر لب تک تک شما راشهد وشکر،السلام