کشکول عشق

قرآن مجید
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٦
 

مژده از من عاشقان را سوی قرآن مجید     تا زنیم دست توسل روی قرآن مجید

می کند ایمن حقیقت را،مصفای وجود       کیمیای عشق بارد خوی قرآن مجید

انس با قرآن برد خواننده را در آسما ن        بامحمد(ص)همنشین رهپوی قرآن مجید

فیض قدسی می دهدآیات و اخبارمبین      عطر گلهای جهان دربوی قرآن مجید

حلقه وصل خدا و انس در روز جزا              آشنا با گوهر دل جوی قرآن مجید

می شود مشکل گشا وقت دعابرکارها     صاحب مشکل اگر درکوی قرآن مجید

باده نوشین مستی در سحرگاهان تار       باده نوشان را بود درجوی قرآن مجید

صاحب شمشیرحق شدگرعلی مرتضی     قدرتش راباشد از بازوی قرآن مجید

راه آزادی تجلی یابد از پرواز جان               لیکن از بنیاد واز باروی قرآن مجید

از نمکدانی گرفتم شور رااندرقلم               گفت میثم(هو)بگودرهوی قرآن مجید

این غلام پیرهم گفتاراو تایید کرد               تا رود چشمش همیشه سوی قرآن مجید

         با آرزوی توفیق برای دوست عزیز،خادم القرآن آقای میثم نمکی

             نویسنده کتاب فیض قدسی در رابطه با قرآن کریم