کشکول عشق

یار می آید
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۸
 

مژده آمد زمحمد پسری می آید              بر همه خلق جهان تاج سری می آید

عادل شب شکن کوچه نورانی ماه           قهرمانی چو علی،دادگری می آید

ریشه کفر برون آورد از خاک نسیم            عطر دلدار ز باغ دگری می آید

ضامن مهرومحبت که بود غیرشکیب          دلبری خوش سخن وسیمبری می آید

تهنیت گو به یتیمان وغریبان زمین            که ننالید دگر،چون پدری می آید

بت شکن گشته مهیا،بنوازید به دف          شاد باشید ،خلیل قدری می آید

مدعی گفته فراوان،که کنم چون وچنان       کیک ازمیکده صاحب نظری می آید

یوسف این بار زوادی حجاز و مکه               با سه صد نجم و سهیل و قمری می آید

صاحب ملک سلیمان و عصای موسی        شاه عیسی دم وصدها هنری می آید

وارث نوح زکشتی به در آید فاتح                  مثل این است حسین دگری می آید

غنچه فاطمه و نرجس وشمعون نبی            یونس از دامن یم چون گهری می آید

عاشقان گوش سپاریدبه آدینه وصل             شب هجران به سر آید،ظفری می آید

تلخ هارابزدا از لب و از دل که سروش           با خم باده نوشین شکری می آید

دیده را باز غلامی ،بنویس این نکته             گوش کن گوش،ز هدهد خبری می آید

باز شد غنچه ز گلزار پسندیده حسن          مایه ناز ،گل تازه تری می آید