کشکول عشق

طلب فیض
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٢
 

ما پی یار روانیم و ستاننده( می )        عاشق مهر و وفاییم و نوازنده( نی)

در طواف رخ دلبر به فغانیم و غزل          چون بهاریم و طراوت،نه پی سردی (دی)

خرقه و شال و ردا درگرو حاجت دوست    نه پی سیم و زریم و نه به سلطانی(ری)

از بهشت آمدم و در طلب فیض جنون      در خرابات نشینم ،نه که در جنت (جی)

بزم ما خوش که بود خانقه پیر مراد         شرط دل نیست غلامی شه و دولت(کی)