کشکول عشق

تیر عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
 

آتش زیر خاک من،بودم و کردی ام برون       

                                شعله ورم نموده ای،هین که بسوزدم جنون

سوخت دلم ولی نهان،مست ولی نه این چنان

                              چون به یقین رسیده ام،وامق درگهم کنون

عشق چو می شود عیان،تیر جهیده از کمان

                                  تا به مراد خود رسد،مستی آن شود فزون

شوق مرا فزوده ای،بند دلم گشوده ای

                          پس دگرم مکن نگون،نزد همه چنین زبون

عاشق سینه چاک تو،مست شراب تاک تو

                             با تو همی یکی بود،هم ز برون و هم درون