کشکول عشق

جام الست
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٧
 

من نه آن اشتر مستم ،نه که آن مفتی پست

                                هستم از ناله کشانی که سر بام نشست

دل ما گرچه پر از خون و جنون حاصل آن

                             لیک با این تن تبدار دلی را نشکست

در زمانی که حریفان همه رفتند به دنبال رقیب

                                 با کسی عهد به جز ساقی میخانه نبست

گل بشکفته فراوان و چمنزارفریبنده زیاد

                              با گلی جز گل بی خار گلستان ننشست

ماکه میخانه و پیمانه ندادیم ز دست

                         خورده ایم باده مستانه ز آن جام الست

باز پرسید زآن یار فریبا که چه شد

                             چه سبب بود دل از عاشق دیوانه شکست

هر چه آن یار جفا کرده بگفتا ز غلام

                          به مزارم بنویسید هر آن چیز که هست