کشکول عشق

عشق علی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥
 

 

این غزل امروز برای علیست                        هدیۀ این دل به ولای علیست

نیست زبانم مگر از روی عشق                      هرچه که گفتیم روای علیست

هرچه که هو گفتم و یاهو زدم                         من که نبودم ، ز نوای علیست

زخم دلم بین که بسوزاندم                              مرحم آن رحم و دوای علیست

***************

عشق سرآغاز به نام علیست                             شِکر هر شور ز کام علیست

آنکه شده مست وسما می کند                         مست می ناب ز جام علیست

گوش کن از بلبل آزاد عشق                          نغمه سرای سر بام علیست

فاطمه را جفت منزه یکیست                          گوهر یکدانه مقام علیست

    نیک نگر محفل کروبیان                              جمله به تکبیر و سلام علیست

بند اسارت ز کجا قطع شد                            تیغ عدالت به نیام علیست

کیست که شد کاتب احقاق حق                        آن قلم پاک و کلام علیست

ذکر خدا ، شرم و حیا ، کار نیک                    فصل خطابی ز پیام علیست

کیش جوانمردی و آیین عشق                         جمله تجلی ز مرام علیست

     آن که نوشت این غزل ناب را                        سائل و درویش و غلام علیست

نقش زدم نقش نمازش به دل                           نقش نمازم به قیام علیست

***************

دلشده شیدای جمال علیست                            عشق به پرواز ز بال علیست

هست مصفا همه عرش و زمین                       تا که رسیده به وصال علیست

هرکه شده عارف عرفان حق                         غرقه به دریای کمال علیست

حُسنِ حَسن ، غیرت خون حسین                      چشمه جوشان زلال علیست

    شرح مسجل به کتاب مبین                             معرفت و جود و خصال علیست

نخل رسا ، جاذبه و دافعه                              کِشته ابزار ونهال علیست

***************

جلوه زیبای همایون علیست                            دسته گل انجم و هامون علیست

جوهر دریای خروشان عشق                          موج همه قُلزم و جیحون علیست

آن که به رنجیدن موری گریست                      شیر بُد و گشت دگرگون علیست

آن که به هنگامه راز و نیاز                           تیر ز پایش شده بیرون علیست

***************

کعبه مصلا ز وجود علیست                           خاک مطلا ز سجود علیست

نشأت سامان بقا و فنا                                  اصل وجود آمده ، بودِ علیست

شور و نشور جبروت و جلال                        روز هبوط است و فرود علیست

چاه اگر آینه بر ماه شد                                ذکر شبانگاه سرود علیست

ذکر غلامش ز تولای اوست                          در همه جا ذکر درود علیست

***************

        نایب و آیینه احمد علیست                         سعی و صفا ، ماجد و سَرمَد علیست

آن که یکی بوده ز روز الست                        کعبه شکافید و برآمد علیست

بعد محمد(ص) که شده شاه و میر؟                  آن که شده میر سرآمد علیست

   همچو به موسی که ز هارون یکست                شرط اُخوت به محمد(ص) علیست