کشکول عشق

ساقی مستان علی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥
 

 

شمع شب محفل یاران علیست                        آنکه شد از کعبه فروزان علیست

تاج سر احمد و شوی بتول                            تا به ابد اختر تابان علیست

هرچه که فرمود محمد(ص) به عمر                آنکه نهد گوش به فرمان علیست

بر در فردوس شراب او دهد                         پس به جهان ساقی مستان علیست

کفر چو از تیغ علی زخم خورد                      پس شه توحید پرستان علیست

قطع شد از دست علی دست ظلم                   هرچه که عشق است به انسان علیست

کیست که مرحب کُشد و عبدود                     نیک نگر ، رستم دستان علیست

مهر بهشت و ملکوت و خدا                         در کنف مهر و زآنِ علیست

 در همه اعصار و زمانها و حشر                  هرچه خدا گفته زبان علیست

پیر مغان گفت شفا او دهد                            گفته به مکتوب که درمان علیست

ای که تورا نیست سکون و قرار                    آنکه دهد خانه و سامان علیست

رو به نجف زیر گذرگاه نور                         بین که شه و میر به شاهان علیست

گرچه همه ملک جهان ملک اوست                 در نظر ما همه کیهان علیست

هرکه هنر کرده و شد قهرمان                      از نفس شیر دلیران علیست

اشهد و انی و علیا ولی                               بهر خدا در همه ایران علیست

گفت بپرسید منم رهنمای                            راهنمای همه دوران علیست

گفت محمد(ص) به دم آخرین                      بعد نبوت همه ایمان علیست

نغمه درویش و قلندر به عمر                       ذکر علی ناله آنان علیست

ای که فزون گشته گناهت ز کفر                   راحت تو خط امان علیست

چون که کند گریه به دردی ز مور                وارث انفاس سلیمان علیست

ما که غلامیم به درگاه او                            لیک بدانیم که جانان علیست