کشکول عشق

دلدار یکیست
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٥
 

در شب مستی و می ساقی دلدار یکیست            شمع و پروانه یکی دلبر و دلدار یکیست

همه گیتی اگر غرق چمن باشد و گل                     درچمنزار دل ما گل بیخار یکیست

مدعی هست فراوان که کند دعوی راز                    لیکن اندر دو جهان مخزن اسرار یکیست

جارچی جار زند واعظ و مفتی به خروش                 همه از بیخبران راوی اخبار یکیست

محتسب گفت بیاسای توآسوده نگهدار منم           گفتم آسوده توهم باش نگهدار یکیست

از ارادت بود این نکته که گویم یاران                     خم نه پیش همه کس مالک و دلدار یکیست

نامه کوتاه که این پند به شاهست و غلام            برهمه خلق جهان شاه و سپهدار یکیست