کشکول عشق

روز الست
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۸
 

وقتی خدای من تو ، درهای رحمتت را یک جا به ما گشودی!

                          روز الست بود آن روز ، گفتی که آدمیم و ، دادی به ما وجودی

از عشق تک تک ما ، سیراب کردی و باز ، بر عشق ها فزودی!

آن روز روز نو بود ، یادم نمیرود چون ، گلهای باشکوهت ، هامون و دشت و کوهت ،

سرو چمان و گلها ، باغ بهار دلها ، باران و یار و دلبر ، هریک به مانمودی !....

ماه و ستاره آمد ، خورشید و اختر آمد ، بوی معطر آمد ، هرلحظه برتر آمد

                             بس شعرها سرودی ، اینها همه تو بودی :

دیدم که با چه شوقی ، پیش فرشته هایت ، مارا تو می ستودی

از ما چه آمد این جا :

درها همه ببستیم ، پیمانه ها شکستیم ، زنجیره ها گسستیم ، با هر بدی نشستیم

                            غیر از تو هر پلیدی ، آمد همان پرستیم

                            اکنون فقط تو دانی چیستیم و چه هستیم