کشکول عشق

سخن دل
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱
 

این نوشــــــتار به یاران وفـــــادار دهــید                    سخـنـم زیـنـت هرخــانه و دیوار کنید

هرکسی رفت به مــیخانه بنوشدجامی                   گو که می ازخم وپیمانه دلدار خــورید

هم چو مـــهتاب بــتابید به دلهای غریب                   شمــع برظــلــمت وتنهایی بیمار برید

دردهجران چوکند از همه کس مایوست                   دیده برجــــــــــلوه وزیبایی گلها بنهید

چو‌ شدید لایق دیــدار جـــمال محـــبوب                   سرمه برنرگس شهلایی آن یار کشید