میلاد باسعادت امام حسین (ع) مبارکبـــــاد

 

هزار جلوه ز عشق بر زمین اگر برجاست
ز آن نماز عشق که ادا شد ظهر عاشورا
چه بینهایت است دریای ثارالله برای وضو
که بود اقــــــــامه کرد آن نمـــــــــاز آزادی
به هر دمی که بیایی در آن سرای رفیع
بیاوببین که هفتادودو تن پیاله به دست
نظر نما به آن مقــام که صاحبش عباس
به گوشه ای زهیربین بگوشه ای قاسم
هم او که سر عرش برین دیدروزعاشورا
ببین حبیب مظاهر چه خوش صدا گوید

 

چه تربـــــــتی به از زمیـــــن کرببــــــلاست؟
ببین که کعبــــــــه و قبله ز آن زمان برپاست
که جلوه اش در آن حرم همیشگی پیداست
حسین نور چشــم علی و مادرش زهراست
بلور عشق نمـــــــایان و تشـــــــنه نجواست
به شــــــــرب شرابی ز دســــت آن مولاست
مثال روی قمـــــــــــر صورتش بسی زیباست
به روی سینه مولا علی اصــغر هم آنجاست
نماد احمــــــدی ببین علی اکبر رعنـــــاست
فدایی صـــــــد باره بر قیـــــــــام آن آقـــاست

/ 0 نظر / 9 بازدید