نور دوست

 

دل آشفتــــه من مســـت گل وگلشن تست
روز در نور تو غــــرق است و سحر محو رخت
حوریان کی ز تو دارند نشـــــان از خط و خال
باغبان گرشدم و همدم خار و خـــــس و  گل
این بلاکش که پی ات مست وخرابست کنون

 

هم چو شمع است گهی گاه چو پروانه تست
صبح صادق چو رسد نشئه ز خمخـــانه تست
همه زیبایی وشیدائیت از عشوه رندانه تست
ایندل سوخته ام درپی آن نرگس مستانه تست
آرزومنــــد غلامی و گدایی ز در خـــــانه تست

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهسااا

دل بیچاره ....

علی

عجب موجود سخت جانیست دل!!!!