عشق عیار

عشق و عاشقی را از فراسوی نگاه عیاری به تماشا نشین ؛

عاشقی عبادتیست واجب  و لازم ، حکم از خدای ازلی و ابدی

 مشروح و منظوم در آیات الهی ، که خدای لایزال کل جاندار را از عشق عطا فرمود.

عشق را آفرید  ، مرهمی بر آلام و زخم های ناپیدا

شفابخش و طراوت جان ، و همانا که این دریای ناایستا را از سرچشمه وجود خود جاری ساخت ، که پایانی بر آن نیست و زلال و بارور می جوشد.

عبودیت را سزاوار است در اول عاشقی ، تا معرفت از آن به بار نشیند ، و خود از آن جاری ، آنگاه عاشق را پای رفتن خواهد بود.

عرض ما اینست ، طلب کن عشق را اول از روی خلوص ،از معشوق و این راز از نامحرم پوشیده دار.

صداقت پیشه کن و معشوقت را ستایش ، آنگاه به درگاهش راه خواهی یافت.

"گوارا بادبر تو چنین عشق و عاشقی"

/ 1 نظر / 9 بازدید
ریحانه

در دایره عشق اگر باران بلا بارید عاشق آنست که از دایره بیرون نرود