بهــــــار رنگارنگ

 

در پشت رنگ رنگ این روزگار هزار چهره پنهانیم ،

بهارانمان به زمستان به پشیزی فروختیم

شکوفه های بهار را ندیده ایم 

نوای بلبل و قمری به غوغای شهر گم نموده ایم ،

می خواهیم همرنگ جماعت باشیم .

در چنبره خواب غفلت خوابیم          و سفر به انتظار ما مانده ست  ،

در هیاهوی بردگی پنهانیم             درهای خانه ها بسته

ما در این خانه ها به زندانیم           این همه باغ و بستان و کوه و چمن

این همه جنگل و کویر و دریاها    

پشت سنگ ها پنهانیم ،              و قفس آشیانه پنداریم   

 فکر کردیم جاودانه می مانیم .

/ 1 نظر / 8 بازدید
ساناز

چقدر رومانتیک [گل]