بهار با یار

خوش باد بهـــــار با نی و چنگ
دلبر به بر و دو بوســـــه از لب
از باد صبا نســــیم جان بخش
محفل به شعور آید از عشـــق
ما را ز شراب خود کنـد مست
خوش باد طلوع آن بهـــــــاران
دستم بدعاست هرشب وروز

 

مطـــرب به طــــــرب نوازد آهنگ
پروانه و شمع و گل به صـد رنگ
آواز ســـــپیده از شبــــــــاهنگ
و آن شاه بتـــــان به صدر اورنگ
گوید که بنــوش ، وقت شد تنگ
یا نام دهــــــد مرا و یا ننــــــــگ
آرام کن این غـــــلام دل سنــگ

/ 2 نظر / 8 بازدید
سارا

کاش همیشه همه دلها بهاری باشند

بهرام

بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد از آنکه دلبر دمی به فکر ما نباشد................