لاله زار

بار غم جهــان اگر ، بار کنی به من نگــــــــار
آتش شمس خوش فروزگفتی اگر برآن بسوز
گر به قفس کنی مرا ، حبس نفس کنی مرا
کور کنی اگردو چشم گر بکشی مرا ز خشم
افکنیــــــم به خاک اگر ، باز بیا به ما نگــــــــر
حاجت آخر ای نگار ، این که به تو کنم سلام

 

مستی ورقص میدهدهمچوشراب خوشگوار
سوختنی نباشد آن ، هست چو باغ لاله زار
حال و هواست عشق تو در همه روز و روزگار
هست دو چشمت ای نگاربر دل خونم آشکار
خاک قدمگهت کنـــــــم ، سرمه به ابرویم نگار
صبح وغروب وظهر وشب مست وخمارووقت کار

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهسااا

ای آتشین لاله چون روی یاری ، بر آن دل خونین داغ که داری؟؟؟