بهاران

بهار ناز و کرشمه ایست از جانب خداوند ازلی و ابدی که معطر است به عطر بی بدیل او. پس سمفونی روح نواز بهاران آن حضرت را طراوت جان ساز، و بدان که طلوع صبح بهاران ، احساس عشق و مهربانی آن بی همتاست ،که بر بندگانش عطا فرمود، و سزاست که این لطف بی شمار آن یگانه رحمت را ، با سجود خالص و نیایشی پاک شکرگذار باشیم.

و چه با شکوه است دوستی با بهار، که آن آفریدگار مهربان، روز تولد طبیعت را روز تولد حضرت آدمی قرار داد ،تا همانطور که بهار را فصل روئیدن و شکوفا شدن قرار داده، انسان هم مانند بهار زیبا و باشکوه متجلی شود و فصل های دیگر را هم چون گذر عمر قرار داد ،که تا نوروزی دیگر بدانیم باز برانگیخته خواهیم شد.

اکنون این جمله ها را آویزه جان ساز و بدان واژه ها ،هم چنانچه در اوج بی زمانی و عشق و شور مستی تحریر شوند ،مانند بهار شکوفا خواهند شد و ترنم زیبایی بر احساس ها خواهند نواخت .و این حکایت زیبائیست ، پس بهار مصفاست، چرا که فصل نشستن سبزینه ها و شکوفه ها به جای سیاهی هاست ، رواست که ما نیز دل ها را روشن و شکوفه ها و گل های مهربانی را در وجودمان برویانیم ،و دفتر عشق را گشوده و زمزمه های دعا را به افلاک رسانیم، و چه دلنشین است آنگاه که پنجرۀ  دل های روشن و شکوفا شده را به روی نازنین دلهایی که به ما امید بسته اند بگشائیم.

اکنون که از بهار  گفتیم و شنیدیم و احساسش می کنیم، یکبار دیگر چشمانمان را هم بهاری بگشائیم و مانند چشمان بهار عاشقانه بنگریم، تا رنگ عشق در نگاهمان هم چون گل های بهار بشکفد ،و همه چیز و همه کس پاک و منزه جلوه گر شود. به جاست برخیزیم، ایستادن جایز نیست، باید گام ها را آرام آرام به سوی سبز بی نهایت حضرت پروردگار برداریم، همه سو قبله گاه اوست و همه جا همان جائیست که برای ما آفریده، و این نیاز ماست که بند سکوت را بگشائیم و حضوری دل انگیز و شادمانه در زیبائی ها و نعمت های آن رحمان رحیم داشته باشیم، و گوش هایمان را با آواز دل انگیز بهار آشنا کنیم و خود نیز عاشقانه آواز بخوانیم.

پس فرصت ها را غنیمت شماریم که فردا دیر است.

 

/ 6 نظر / 8 بازدید
مهسااا

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی دان که زلب تا به دهان اینهمه نیست

بهرام

واقعا درست میگین آقای پوزش. ما همیشگی زمانی قدر همو می دونیم که یا از هم دور بشیم یا خدایی نکرده همو از دست بدیم

A-1-0

[گل]

...

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

مهسااا

آقای پوزش مدتی هست که جواب پیام هارو نمیدین نکنه با ما قهرین ؟؟؟؟

محمد

بخدا حیف شما که کسی قدر نمیدونه اونوقت یه آدم بی سواد چاپلوس رو میارن توی برنامه مشاعره که هیچ حرفی برای گفتن نداره